درباره ما

 

 ستاد احیای دریاچه ارومیه

کارگروه نجات دریاچه ارومیه، با هدف اعمال رویکردهای یکپارچه در مدیریت حوضه آبریز دریاچه و ارائه راهکارها،  با مسئولیت وزیر نیرو و با حضور وزیران جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 1392/07/25 تشکیل گردید تا با اتکا بر مطالعات انجام‌شده قبلی و نظرات تشکل‌های مردم نهاد ذی‌ربط دریاچه ارومیه، راهکارهای عملیاتی نجات دریاچه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌وزیران ارائه دهند.

 پس از انجام بررسی‌های کارگروه و ضمن ارائه پیشنهادات نمایندگان استانی (در مجلس شورای اسلامی) مقرر گردید تا ستاد احیای دریاچه ارومیه با اختیارات اصل 138 به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل گردد. لذا پيرو مصوبه جلسه روز چهارشنبه مورخ 1392/11/02 هیئت دولت، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و دکتر عیسی کلانتری به عنوان دبير و مجري ستاد منتصب گردیدند.

 ستاد احیای دریاچه ارومیه، پس از تشکیل، با ایجاد یک کمیته راهبری متشکل از متخصصان و صاحب‌نظران ملی و منطقه‌ای و نمایندگان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، به طراحی و ایجاد ساختار سازمانی بدنه اجرایی ستاد پرداخت. شرح وظایف بخش‌های مختلف ستاد احیا و گام‌های اجرایی نحوه مدیریت احیای دریاچه ارومیه، در کمیته مذکور ترسیم و تصویب گردید.

 در ساختار مذکور مقرر گردید تا دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق به جمع‌بندی مطالعات، جامع‌نگری و ایجاد اتفاق نظر علمی با حضور کلیه صاحب‌نظران ملی و منطقه‌ای بپردازد. محور قرار گرفتن صاحب‌نظران منطقه‌ای، مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان منطقه‌ای و استفاده از کلیه ظرفیت‌های مطالعاتی ملی و بین‌المللی به طور گسترده در ساختار و برنامه‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش‌بینی شده است. 

 

مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 اعضای کمیته راهبردی

نام نام خانوادگی: دکتر راضیه لک

سمت سازمانی: معاون طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی کشور

سمت: نماینده تام الاختیار وزیر صنعت معدن و تجارت در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالغفار شجاع

سمت سازمانی: مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سمت: نماینده تام الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر فرهاد دبیری

سمت سازمانی: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست

سمت: نماینده تام الاختیار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد ابراهیم نیا

سمت سازمانی: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

سمت: نماینده تام الاختیار  وزیر نیرو در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد پاریزی

سمت سازمانی: معاون امور بانکی بیمه وشرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی

سمت: نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس هوشنگ خندان‌دل

سمت سازمانی: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

سمت: نماینده تام الاختیار وزیر کشور در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 نام و نام خانوادگی: دکترعباس بهلول‌وند

سمت سازمانی: معاون کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور

سمت: نماینده تام الاختیار معاون اول رئیس جمهور در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

 نام نام خانوادگی: مهندس علی مراد اکبری

سمت سازمانی: معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

سمت: نماینده تام الاختیار وزیر جهاد کشاورزی در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس ناصح قادری

سمت سازمانی: مدیر هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان

سمت: نماینده تام الاختیار استاندار کردستان در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین نظری

سمت سازمانی: مدیر کل امور زیربنایی معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سمت: نماینده تام الاختیار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

تصویر: