بسته های آموزشی

مجموعه محتوایی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

 

بخش اول : مشکلات آب

 

ردیف فایل پیوستی    حجم فایل
1 آب هست  600 KB
2  کلیپ  500 KB
3  subsidence.wmv  21 MB
4  water_cycle.wmv  23 MB
5  ULRP. Governers Pakage01.pdf  28 MB

 بخش دوم :معرفی دریاچه ارومیه 

ردیف  فایل پیوستی   
حجم فایل
1 Groundwater Interaction.wmv 1.5 MB
2 Rivers divergence.wmv 1.5 MB
3 Urmia_lake_drought.wmv 3 MB

 بخش سوم : خطر ها و تهدیدات

ردیف فایل پیوستی    حجم فایل
1 فیلم دریاچه آونز 12.5 MB
2 ULRP Governers Pakage03.pdf 25 MB

بخش چهارم : معرفي ستاد احياي درياچه اروميه، نقشه راه و برنامه عملياتي احياي درياچه اروميه

ردیف فایل پیوستی    حجم فایل
1 ULRP Governers Pakage04.pdf 8 MB

بخش پنجم :  مولتی مدیا 

ردیف فایل پیوستی    حجم فایل

فیلم سازمان زمین شناسی

1 URM.mkv 87 MB

فیلم دریاچه آرال

1

فیلم دریاچه آرال

189 MB
2 Will the Aral Sea come back.pdf 1 MB
ستاد احیای دریاچه ارومیه
1 ULRP.mkv 72 MB
تصویر: