جلسات داخلی

عنوان جلسه : جلسات داخلی بررسی کارهای انجام شده  و پیش رو 
حاضرین در جلسه: 

شرح جلسه : 


 

 

 

زمان: 8:30
مکان: ساختمان اصلی وزارت نیرو 
تاریخ : 1396.04.09

افزودن دیدگاه جدید