صفحه نخست

  1. طرح مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران

    • اطلاع از تمامی پروژه های مطالعاتی
    • زمان بندی پروژه ها
    • درصد پیشرفت پروژه ها
    • گزارش ها و مستندات و فیلم ها و تصاویر